TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

315 – Hvad skal jeg give min Frelser?

Vers 1
Hvad skal jeg give min Frelser?
Hvad kan jeg gøre for ham?
Røgelse, myrra, juveler
ej kan forslå til Guds Lam.

Omkv
Jesus, mig selv jeg dig bringer,
lægger mig ned for din fod,
at du mig evigt skal eje.
Jeg er jo købt med dit blod!

Vers 2
Hvad skal jeg give min Frelser?
Læber, som priser hans navn,
fødder, som går ad hans stier,
dyrtkøbte sjæle til gavn.

Vers 3
Hvad skal jeg give min Frelser?
Evigt jeg tjene ham vil,
elske ham, følge ham, leve
for, hvad kalder mig til.