TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

299 – Kærlighed fra Jesu hjerte

Vers 1
Kærlighed fra Jesu hjerte,
du, der er som døden stærk,
fyld os helt i fryd og smerte,
kron i os Guds nådesværk!
Jesus, Frelser uden lige,
bundløs er din kærlighed.
Kom, indtag i os dit rige,
fyld os med dit liv, din fred!

Vers 2
Ånd dit sind, det ømme, milde
ind i sønderknuste bryst;
dæmp ved Ånden bølger vilde,
lad os smage hvilens lyst!
Vær den første og den sidste,
rens hver ondskabslevning ud;
lad vor eget liv i os miste
for at eje dit, o Gud!

Vers 3
Du har magt til at befri os,
så vi uden tvivl og frygt
dig kan tjene, o indvi os
til et tempel, du har bygt!
Aldrig mere vore egne,
kun til lov og pris for dig
vil vi gå på dine vegne
kærlighedens tjenervej.

Vers 4
Rene, pletfri lad os vandre,
hver i dig en skabning ny,
elskende i dig hverandre,
til vi møder di i sky.
Fuld forløsning har du købt os
o, lad os den helt opnå!
Selv du med din Ånd har døbt os,
-ære tak og pris du få.