TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

288 – Den store Mester kommer

Vers 1
Den store Mester kommer,
fuldkærlig er hans id,
han sidder ved smeltediglen
og lutrer sølvet med flid.

Vers 2
Det øjeblik han venter
og agter kærligt på,
når klarligt hans eget billed
vil dybt i sølvspejlet stå.

Vers 3
Den store Mester kommer,
som smelter sjæl og sind,
han sidder ved hjertegruben,
han ser i sjælene ind.

Vers 4
Og har i hjertedybet
sit billed klart han set,
så glædes den høje Mester,
så er hans gerning alt sket.