TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

286 – Så elskelig er Jesus

Vers 1
Så elskelig er Jesus,
han har gjort mig rig,
fri og lykkelig.
O, store nåde åbenbaret
ved hans blod, som randt for mig:

Omkv
Halleluja, min er Jesus;
thi han tog jo ine synder
bort for evigt
hans kærlighed jeg prise vil.
Han har kastet
alle mine synder bag sin ryg,
han ser dem aldrig mer,
han ser dem aldrig mer.
Han har kastet
alle mine synder bag sin ryg,
han ser dem aldrig mer.
Thi som østen er fra vesten
er de langt fra mig,
han ser dem aldrig mer.

Vers 2
Til Golgata gik Jesus,
der han døden led
for at bringe fred.
Og aldrig, aldrig skal jeg glemme
denne store kærlighed.

Vers 3
Nu Jesus er så nær dig,
han er syndres ven,
venter, kalder end,
og nåden bydes frit til alle,
o, bortstød ham ej, min ven!