TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

275 – Jesus mig elsker, underfuld nåde!

Vers 1
Jesus mig elsker, underfuld nåde!
Jesus mig elsker, jeg ved ej hvorfor.
Sendt af Gud Fader, kærligheds gåde,
kom han til jorden, o i Himlen blev vor.

Vers 2
Jesus mig frelste, underfuld nåde!
Jesus mig frelste, jeg ved ej hvordan.
Korset mig løste fra angst og våde,
skylden og straffen bortskaffede han.

Vers 3
Jesus mig leder, underfuld nåde!
Jesus mig leder, jeg ved ej hvorhen.
Snor sig end vejen på sælsom måde,
går han blot foran, så følge jeg den.

Vers 4
Jesus mig kroner, underfuld nåde!
Jesus mig kroner, jeg ved ej hvornår;
ved dog, han engang dommen skal råde;
sejrens livsalige krans da jeg får.

Vers 5
Ære ske Jesus! Herlige Frelser,
dig vil jeg prise og følge på jord!
Ære ske Jesus! snart skal jeg se ham,
blande min røst i de saæoges kor.