TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

272 – Jesus det eneste

Vers 1
Jesus det eneste,
helligste, reneste
navn, som af menneskelæber er sagt.
Fylde af herlighed,
Fylde af kærlighed,
Fylde af nåde, af sandhed og magt.

Vers 2
Modgangen møder mig,
Aldrig du støder mig
bort fra din hellige, mægtige favn.
Mennesker glemmer mig!
Herre, du gemmer mig
Fast ved dit hjerte og nævner mit navn.

Vers 3
Herre, du høre mig!
Herre, du føre mig,
hvordan og hvorhen det tjener mig bedst!
Lær mig at bøje mig,
helt vil jeg føje mig
efter din vilje, mens her jeg er gæst.

Vers 4
Du er den eneste,
helligste, reneste.
Giv mig dit rene og hellige sind!
Fri mig fra farerne,
Frels mig fra snarerne!
Tag mig til sidst i din herlighed ind!