TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

270 – Jeg var borte fra min Herre

Vers 1
Jeg var borte fra minHerre,
vandrede på syndens vej,
Spurgte ikke efter Jesus,
som led korsets død for mig.

Omkv 2
O, jeg undres, hvorfor Jesus
standsede mit vilde mod.
Han forlod mig mine synder;
jeg blev ren i Jesu blod.

Vers 2
Ej jeg tænkte på den dag, da
jeg for tronen skulle stå,
ind for ham, som retvist dømmer,
og min løn af Jesus få.

Vers 3
Da til sidst jeg er træt af synden
kom til ham, hans kære røst
talte fred og ro til hjertet,
liv og salighedog trøst.

Omkv 2
O, hvor stort, at Jesus fandt mig,
o, hvor godt at være hans.
Hvilen ved hans ømme hjerte
overgår al jordisk sans.