TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

264 – Jeg er blevet Guds barn

Vers 1
Jeg er blevet Guds barn
i min ungdomstid,
nu har hjertet fundet en virklig fred;
hvilken nåde at jeg, skønt så ringe og svag,
ejer denne lykke i ungdommens dag.

Omkv
O, hvor stort, han har frelst min sjæl;
alt er vel, alt er vel!
Han for mig gav sit dyre blod,
Jesus, min Frelser så god.

Vers 2
Tænk, hvor stort,
at det blev i de unge år,
inden syndelivet gav hjertet sår,
inden vanernes magt
mig i lænker har lagt,
men jeg ved, det gælder at være på vagt.

Vers 3
Nu jeg ejer i Jesus en sikker borg;
trofast han mig leder i nød og sorg.
Om mig fristelser når,
ved min side han står,
og jeg ved, at aldrig han bort fra mig går.

Vers 4
Jeg vil leve for Jesus mit hele liv;
inderligt jeg beder: Din ånd mig giv!
Og i Mesterens spor jeg med villighed går,
bære trofast korset, til kronen jeg får.