TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

258 – Gud gav sin Søn af kærlighed

Vers 1
Gud gav sin Søn af kærlighed
og sendte ham til jorden ned,
vor synd og skyld blev lagt på ham.
Han døden led som offerlam.

Omkv
O, du Guds lam, vi priser dig,
tilbeder og lovsynger dig.
Så rens os i dit dyre blod,
vi bøjer os ved tronens fod.

Vers 2
Den kærlighed, han skænked os,
blev mødt med hån, med had og trods,
og han, som tog vor sorg og nød,
ham mødte de med kors og død-

Vers 3
Jeg var fortabt og uden håb,
men du har hørt mit hjertes råb.
Du tog min hånd og drog mig ud,
og kaldte mig dit barn, og Gud!