TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

253 – Frelst i min Jesu arme

Vers 1
Frelst i min Jesu arme,
tryg i hans stærke favn,
gemt under nådens vinger
stilles alt jertets savn.
Lyt! Det er englerøsten,
båren i sang til mig
hist fra de frelstes skare,
hist fra Guds Himmerig!
Frelst i min Jesu arme,
tryg i hans stærke favn,
gemt under nådens vinger
stilles alt hjertets savn.

Vers 2
Frelst i min Jesu arme
fra min bekymringshær,
frelst fra hver fristers snare,
synden ej når mig der.
Der er jeg fri fra sorrig,
fri fra min tvivl og frygt;
nu blot lidt kamp og tårer,
så skal jeg hvile trygt!
Frelst i min Jesu arme
fra min bekymringshær,
frelst fra hver fristers snare,
synden ej når mig der.

Vers 3
Jesus, mit hjertes tilflugt,
du, som er død for mig,
du er min frelses klippe,
fast har jeg bygt på dig!
Hjælp du mig kækt at stride,
lyde dig her med lyst,
til jeg ser morgenskæret
dages på Himlens kyst!
Jesus, mit hjertes tilflugt,
du, som er død for mig,
du er min frelses klippe,
fast har jeg bygt på dig!