TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

251 – Forløst, forløst! Guds nåde så fri

Vers 1
Forløst, forløst! Guds nåde så fri
har fuld forløsning bragt.
Min sjæl fra syndebyrden fri
lovsynger nådens magt.

Omkv
O nåde, Guds nåde,
underfuld, underfuld nåde!
O nåde, ja nåde
flyder for dig og for mig!

Vers 2
Fra synd, fra synd kun nåde så fri
kan rense, frelse helt.
Kun den bereder hjertet til
at tjene Gud udelt.

Vers 3
Så fri, så fri, ja uforskyldt
Guds nåde strømmer ud.
til hele verden bringer den
hans stærke frelsesbud.