TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

FS1:009 – Dagen er nu snart slut

Vers 1
Dagen er nu snart slut
jeg ligger her:
Timerne de gik så stærkt
og jeg kan ikke mer´.
Tankerne flyver afsted,
og jeg flyver med.
Prøver at samle mig
gennem bib'len om dig.

Vers 2
Kære Gud i him´len,
hør nu min bøn:
Tilgiv al min synd og skyld
lad os starte på ny.
Tankerne flyver afsted,
og jeg flyver med.
Prøver at samle mig
om at bede til dig.

Vers 3
Gud! Vær du med alle
jeg holder af.
Hold du alle kristne fast
ved korsets mast.
Lær os at tjene dig
og at sige nej.
Nej! når djæv´len frister os
med synd og med trods.

Vers 4
Tak, at du er mægtig,
hellig og rig.
Jeg kan ikke fatte dig,
at du elsker mig.
Tankerne flyver afsted,
og jeg flyver med.
Prøver at samle mig
om at takke dig.