TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

238 – Der bor i mit hjerte en glæde

Vers 1
Der bor i mit hjerte en glæde,
en lykke, der gør mig så rig;
med blodet min frelser har købt mig,
og nu er jeg virkelig fri.

Omkv
Forløst, forløst,
alene i Frelserens blod!
Forløst, forløst!
Tænk, jeg, som så langt borte stod!

Vers 2
Jeg elsker at tale om Jesus,
hans fred og hans kærlighed stor;
o, kunne jeg rigtig ham prise
og finde de skønneste ord!

Vers 3
Når frelserens stemme jeg hører,
-den har en vidunderlig klang,-
hans kærlighed fylder mit hjerte,
min mund løber over med sang!

Vers 4
Et sejrende liv han mig giver,
med glæde jeg tjener ham her;
en dag skal jeg se ham derhjemme,
o fryd, når jeg skuer ham der!

Vers 5
Når striden og løbet er fuldendt,
bevaret i Kristus min tro,
så henter han mig til sit rige,
hvor jeg i hans nærhed skal bo.