TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

226 – Når trængsel og mørke opfylder min vej

Vers 1
Når trængsel og mørke opfylder min vej,
når Satan vil friste og anklage mig,
jeg ofte erfarer, at trængselen stor
forsvinder, når blot Herre, jeg tror!

Kor
Herre, Jeg tror, Herre, jeg tror!
Styrk min tro på dig
så alle vantros bjerge svinder.
Herre, jeg tror, Here, jeg tror!
thi dit ord som klippen fast jeg finder.

Vers 2
Hvor let fram at sejle i solklare havn
og hvile så stille i Frelserens favn;
men trygt imod uvejrets storme at ro,
se, dertil behøves en levende tro.

Vers 3
Jeg vil holde ud! mange siger med mod,
Jeg kæmper for Jesus, det koste end blod!
Men just når det gælder i troen at stå,
de frygter og tvivler og opgive må.

Vers 4
O, måtte dog vi, som i kampen nu står,
i tro holde ud, indtil sejren vi får.
Når alting omkring os er mørk som en nat,
i tro vi går frem og indtager vor skat.