TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

217 – Det er godt at tro på Jesus

Vers 1
Det er godt at tro på Jesus,
og at stole på hans ord,
bygge på, hvad han har lovet:
Salighed for den, som tror.

Kor
Jesus, Jesus, du er klippen!
Hen til dig i tro jeg ser.
Jesus, Jesus kære Jesus,
aldrig vil jeg tvivle mer!

Vers 2
Det er godt at tro på Jesus
derved bliver hjertet rent.
Det er godt at tage ordet,
just som Gud det selv har ment.

Vers 3
Det er godt at tro på Jesus
og tage af hans hånd
liv og kraft og lys og glæde,
og at fyldes med hans Ånd.

Vers 4
Det er godt at tro på Jesus
-ikke selv at leve mer,
men med ham korsfæstet være
tro på ham, hvad end der sker.

Vers 5
Det er godt at tro på Jesus
og at  følge i hans spor,
ikke mer at gå og synde,
men at bo, hvor Jesus bor.

Vers 6
Det er godt at tro på Jesus;
o, sikkert jeg nu ved,
jeg skal ej beskæmmet blive,
men skal se Guds herlighed.