TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

209 – Åbenbares skal for alle

Vers 1
Åbenbares skal for alle
Herrens store herlighed
når sin Ånd han lader falde
mægtigt over dette sted.

Kor
Han er alt for mig,
han er alt for mig,
alt, alt for mig;
Han er alt for mig,
han er alt for mig,
alt, alt, for mig.

Vers 2
Nu hvert knæ og hjerte bøjes
for hans fod i undren ned,
når vor Frelsers navn ophøjes,
skuer vi hans herlighed.

Vers 3
Som en lyd af mange vande,
og som solskin efter regn
skal Guds herlighed vi sande
nu i ilds og tungers tegn.

Vers 4
Og i denne lovsangsbølge
virker han med mægtig hånd;
tegn og undere skal følge,
der er frihed for Guds Ånd.

Vers 5
Det stå fast, at alt er muligt,
Om vi blot på Jesus tror;
lad os huske dog bestandigt:
Tro er handling på Guds ord.

Vers 6
Da skal vi os kunne fryde
ved vækkelse påny,
Herrens herlighed genlyde
mægtigt over land og by.

Vers 7
Herre, vi endrægtigt beder:
Send os nu din sildigregn!
Ja, vi tror, at du den leder
også over denne egn.