TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

200 – Gud er her for at velsigne

Vers 1
Gud er her for at velsigne
os med Åndens kraft og liv;
himlen alt er fuld af skyer,
nådens regn os, Herre, giv!

Kor
Tak, og Gud, du bønnen hører,
sender nådestrømme ned;
ved din Ånd er du til stede
med din kraft og herlighed.

Vers 2
Gud er her, o vi fornemmer,
at vi står på hellig grund,
men vi længes efter mere
af ham selv i denne stund.

Vers 3
Gud er her, med tak vi beder
og frembære vort begær:
at han hellig ild må tænde
i hvert hjerte, som er her.

Vers 4
Himlens sluser er vidt åbne,
Gud er her på dette sted,
og velsignelserne strømmer
nu i skybrud til os ned.