TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

196 – O, spred det glade bud

Vers 1
O, spred det glade bud,
en hilsen fra vor Gud
til hvert et bange bryst,
som længes efter trøst,
mens tusind tungers lyd
nu priser Gud med fryd;
thi Ånden kommet er!

Kor
Den Helligånd er her,
Guds Helligånd er her!
Forjættelsen fra Gud
er sendt i verden ud.
O spred det glade bud
i hele verden ud:
Den helligånd er her!

Vers 2
Den lange nat er endt,
Guds nye morgen sendt,
nu slutter smertens råb,
og stormens gny er vendt.
Og over sollyst fjeld
den nye dag er tændt;
Den Helligånd er her!

Vers 3
Se, Kongers konge går
med hjælp til hjerters sår,
og fangne sjæle nu
hans liv og glæde får.
De tomme fangerum
bær bud om jubelår;
Den Helligånd er her!

Vers 4
Syng, så det genlyd får,
hvor himlens hvælving når,
så får vi svar fra dem,
som Guds trone står,
en kærlighedens sang,
den sang som ej forgår;
Den Helligånd er her!