TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

194 – I Jerusalem de samlet

Vers 1
I Jerusalem de samlet
var ifølge Jesu bud,
han discipelskare, under frygt og håb,
for at bede, for at vente
på forjættelsen fra Gud:
Helligåndens kraft og dåb.

Kor
O, vend om i dag til Jesus,
lad dig tvætte i hans blod.
Jesu frelserhånd bryder syndens bånd;
om du tror og bliver døbt,
da får du liv i overflod,
ja, en dåb i kraftens Ånd.

Vers 2
Hvilken tummel, hvilken løben,
hvilken spørgen her og der
i Jerusalem hin pinsefestens dag.
Da man hørte over staden
som et stærkt og vældigt vejr
Helligåndens vingeslag.

Vers 3
Der blev lyst i alles hjerter,
Herrens ild jog tvivlen ud,
på hver pande ses et lille flammebål.
Se Maria, se Matthæus,
hør dem alle prise Gud
i et fremmed tungemål.

Vers 4
De blev fyldt med mod og glæde,
frygt og ængstelse forsvandt.
Peter, glødende i Ånden råber ud:
Jesus, som I slog ihjel,
som sejr over døden vandt,
sender nu sit kongebud!

Vers 5
Og det stak i manges hjerter,
der blev anger, bøn og gråd,
og i tusindvis spurgte efter Gud;
og det svar, som Peter gav dem,
frelsens underfulde råd,
lyder end i verden ud.