TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

192 – Fra Himlen kom den Helligånd

Vers 1
Fra Himlen kom den Helligånd
– halleluja, halleluja! –
og løste jordens tungebånd.
Halleluja!

Vers 2
Han kom som Jesu Kristi tolk
med tunger ny til alle folk.

Vers 3
Han kom med ild og kraft fra Gud
til alle Herrens sendebud.

Vers 4
Hvor frit de taler trindt på jord,
der ånd og liv er Jesu ord.

Vers 5
Der mærker øret Herrens røst,
der føler hjertet Åndens trøst.

Vers 6
Der sjælen ser i spejlet klart
sin frelsers glans og himmelfart.

Vers 7
Der skaber og til Herrens pris
Guds åndepust et paradis.

Vers 8
Der er Guds stad og hus på jord
med Herrens bad og Herrens bord.

Vers 9
Der løfter sig en lovsang ny
på englevinger højt i sky.

Vers 10
For ild og kraft og lys og fred
da synger Herrens menighed:
Halleluja!

Vers 11
Da holder med sin høje gæst
– halleluja, halleluja! –
Guds folk en liflig pinsefest.
Halleluja!