TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

186 – Når den himmelske basun

Vers 1
Når den himmelske basun
vil lyde over jorden ud
og bebude, at den nye tid er nær,
når den frelste flok står smykket
som en hellig, hvidklædt brud,
og hvert navn skal råbes op,
da er jeg der.

Kor
Når basunens toner lyder,
når basunens toner lyder,
når basunens toner lyder,
og når livets bog oplades,
er jeg der!

Vers 2
På hin underskønne morgen
alt skal blomstre op på ny.
Kristi døde skal gå frem i stråleskær.
Når den skare, som han købte,
løftes op med ham i sky
for at dele rige med ham,
er jeg der!

Vers 3
Jeg vil virke for min Mester,
medens det endnu er tid;
jeg vil glad mig slutte til hans vidners hær.
Når så dagen her er runden,
endt er troens gode strid,
og hvert navn skal råbes op,
da er jeg der!