TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

180 – Dersom Jesus kom i dag

Vers 1
Dersom Jesus kom i dag
fulgt af helgenskaren stor,
mon han fandt dig i sin vingård,
i sin tjeneste på jord?
Er du tvættet i hans blod?
Hvordan står med Gud din sag?
Kan du tåle Himlens lys,
dersom Jesus kom i dag?

Kor
Står vagt du tro og spejder?
Ejer han dit sind, din hu?
Er til himmelfart du rede,
dersom Jesus kom just nu?

Vers 2
Dersom Jesus kom i dag
for sit folk at hente bort,
er vi mo alle rede,
til slig fart med varsel kort?
Er der én iblandt os her,
som ej følger lysets flag?
O, hvor stort dit mørke blev,
dersom Jesus kom idag!

Vers 3
Snarthan komme vil igen,
det står skrevet i hans bog.
Står du med din tændte lampe
i hans flok som jomfru klog?
Er vi rede, hver og én,
ingen stedt i selvbedrag?
Har du olie i dit kar,
dersom Jesus kom i dag?