TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

177 – Et helligt folk sig rejser i vort land i dag

Vers 1
Et helligt folk sig rejser i vort land i dag,
det samles under korsets røde flag.
Ved blodet frelst og døbt med Herrens ånd,
det vandrer frem i tro ve Jesu stærke hånd.

Kor
Den apostolske vidnehær
går frem i hellig ledningsfærd;
det er ved blodet, vi ejer modet
til kamp for Herrens store sag.
Vi fylkes om Guds dyre Lam
og vinder mer end sejr ved ham;
Guds ild berøre det folk, han fører
til strid på Herrens vældes dag!

Vers 2
Vor Førers ord formaner os til hellig strid,
til handling nu i nådens korte tid.
Vi bringer bud til hver en øde egn,
til hele landet står invasionens tegn.

Vers 3
Se, Herren selv har lovet os at føre an,
så vi blot mod fjenden holder stand.
Et herligt løsen har vi i vor lejr:
IJesu navn vi vinder mer end sejr!

Vers 4
Ved Åndens lys vi får den vide horisont,
ve hellighed vi styrke skal vor front.
Et herligt syn vi skuer i vort land:
En slægt af nåde frelst, en ungdom tændt i brand!

Vers 5
O store Gud, så led os da på sejrens vej,
at vi i alt mår herliggøre dig.
Ja, fyld du os med helligt martyrblod.
så sjæle bøjer sig på knæ ved korsets fod.