TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

175 – Vor Frelser er opstanden

Vers 1
Vor frelser er opstanden,
han nu iblandt os bor,
vi ved at Jesus lever,
om verden ej det tror.
Vi ser hans gode hænder,
vi hører kan hans røst.
Når prøvelser os møder,
han er vor trøst.

Kor
Han lever, han lever,
ja, Jesus lever i dag.
Han leder os, han styrker os,
han føre vil vor sag.
Han lever, han lever
han frelser hver som tror.
og spørger du hvor Jesus er:
han i vort hjerte bor!

Vers 2
Og hvor vi end os vender,
hans kærlighed er stor,
om end vort hjerte græder,
ej håbløs sorg der bor.
Vi ved, at han os leder
igennem livets strid,
vi ved, han skal det gøre
til evig tid.

Vers 3
Så glæd dig, himmelvandrer,
istem en jubelsang
til lov og pris for Jesus,
som frelste dig en gang.
Vort håb for evigheden,
vor hjælp i dagens strid,
hans kærlighed skal vare
til evig tid.