TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

164 – Denne er dagen, som Herren har gjort

Vers 1
Denne er dagen, som Herren har gjort,
den skal hans tjenere fryde.
Op han i dag lukked Himmerigs port!
så skal hver søndag det lyde;
thi dens hellige timer
herligt af graven opstod Guds ord,
nådig fra himlen Guds Ånd nedfór.
Ved i nu, hvorfor det kimer?

Vers 2
Frels da nu, Herre, giv lykke og held!
Værket i dag er dit eget;
lad millioner dig takke i kvæld,
for du dem har vederkvæget!
Ja, lad dem prise med glæde
Ånden, som taler og trøster frit;
folket velsigner i navnet dit,
viser, din fred er til stede!

Vers 3
Herre, vor Gud, ja, besøg os i glans,
hvor i din kirke vi mødes!
Tungerne binde dig krans over krans,
alt som vort hjerte opglødes!
Højtiden vokser med dagen!
Påske og pinsen udsprang af jul,
så lad og glæden af tro i skjul
spørge forgæves om magen!

Vers 4
Ja, lad os så virke dit bad og dit bord
med de indviede tunger,
at det kan høres, dit Ånd og dit ord
er det, som taler og sjunger!
Lad os det føle og smage:
Ånden er bedre end kød og blod,
Herren er liflig og ejegod,
kristne har kronede dage!