TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

148 – Der er liv i et blik på det blødende Lam

Vers 1
Der er liv i et blik på det blødende Lam,
der er frelse, o synder, for dig!
hæv dit øje til korset i tro og bliv frelst,
se til ham, som led døden for dig!

Kor
Se, se, se og lev!
Der er liv i et blik på det blødende Lam,
der er frelse, o synder, for dig!

Vers 2
Hvorfor hang vel Guds Søn hist på Golgatas kors,
hvis din straf på Jesus ej faldt?
Hvorfor flød fra hans sår det uskyldige blod,
hvis din syndeskyld ej blev betalt?

Vers 3
Ingen angerens tårer forsoner din synd,
ingen bøn, kun det frelsende blod.
Fly til ham, som udgød det, o, fly i denne stund,
lad dig to i den rensende flod!

Vers 4
O, betvivl ej at blodet udslettet din skyld,
husk, hvad Gud selv i ordet har sagt!
Hans besluttede råd blev ved Sønnen fuldført,
alt er gjort, og forsoning fuldbragt.

Vers 5
Kom og modtag fra Jesus det evige liv,
i hans død det jo skænket dig er!
Hvil kun trygt i din tro på hans udgydte
blod:
o, bevar den og tvivl aldrig mer!