TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

138 – Julen har englelyd

Vers 1
Julen har englelyd, – vi med fryd
os barnlig på Gud fader – forlader;
vi var i nød så længe,
dog hørte han vor bøn,
han ved, hvortil vi trænge,
vor frelser blev Guds Søn;
thi vil vi alle sjunge
med hjerte og med tunge
et: Ære være Gud
for sit julebud!

Vers 2
Ret i en salig tid – kom han hid;
til levende og døde – genløde
de ord, der fór så vide
til alle tider hen
om ham, som tog vor kvide
og gav os fryd igen,
gik ned for os i døden
som sol i aftenrøden
og stod i morgengry
op for os på ny.

Vers 3
Sorg er til glæde vendt, – klagen endt;
vor glæde skal hver tunge – udsjunge.
Syng med Guds engleskare
op Jesu fødelsdag
om fred, trods nød og fare,
Gud Faders velbehag,
som vil al sorgen vende
til glæde uden ende,
bær os på børnevis.
ind i Paradis.