TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

135 – I staldens lune mørke til verden du kom

Vers 1
I staldens lune mørke til verden du kom.
Kun en lille flok hyrder fik budet herom.
Men nattens klare stjerne og englenes sang
forkyndte, at løftet blev opfyldt dengang.

Vers 2
Al verden din frelse og nåde du bød,
da din fred kom til jorden og hvile så sød
i mennesker, hvis hjerte har Guds velbehag.
Det blev muligt, da du blev barn jesus en dag.

Vers 3
Kom nær mig, Herre jesus, jeg knæler i bøn.
Du er vejen til livet, du Guds enbårne Søn.
Lad julens glade budskab blive virkelighed
for alle på jorden. Fyld os med din fred.