TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

126 – Den yndigste rose er funden

Vers 1
Den yndigste rose er funden,
blandt stiveste torne oprunden,
vor Jesus, den dejligste pode,
blandt syndige mennesker gro'de

Vers 2
Alt siden vi tabte den ære,
Guds billedes frugter at bære,
var verden forvildet og øde,
vi alle i synden bortdøde.

Vers 3
Da lod Gud en rose opskyde,
og sæden omsider frembryde,
at rense og ganske forsøde
vor slægts den fordærvede grøde.

Vers 4
Al verden nu burde sig fryde,
med salmer og mangfoldig udbryde,
men mangen har aldrig fornummen,
at rosen i verden er kommen.

Vers 5
Forhærdede tidsel-gemytter,
så stive som torne og støtter,
hvi holder I eder så ranke
i stoltheds fordærvede tanke!

Vers 6
Ak, søger de ydmyge steder,
i støvet for Frelseren græder,
så får I vor Jesus i tale,
thi roserne vokser i dale.

Vers 7
Min Jesus! Du stedse skal være
mit smykke, min rose, min ære,
de giftige lyster du døder,
og korset så lifligt forsøder.

Vers 8
Lad verden mig alting betage,
lad tornene rive og nage,
lad hjertet kun dåne og briste,
min rose jeg aldrig vil miste!