TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

118 – Skriv dig Jesus paa mit hjerte

Vers 1
Skriv dig Jesus på mit hjerte,
du min konge og min Gud!
At ej vellyst, eller smerte
dig formår at slette ud!
Denne indskrift på mig sæt:
Jesus ud af Nazaret
den korsfæstede, er min ære,
og min salighed skal være.