TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

132 – Hjerte, løft din glædes vinger!

Vers 1
Hjerte, løft din glædes vinger!
Over muld underfuld
englesangen klinger;
hør og mærk de toner søde,
Himlen lydt melder nyt:
Kristus lod sig føde!

Vers 2
Gud, vor Fader, gav i nåde
julenat os en skat,
herlig overmåde;
for at frelse os af nøden
steg herned kærlighed,
stærkere end døden.

Vers 3
I, som tunge stier træde,
stands og hør: Her er dør
til den sande glæde;
og i huset inden døre
trøstes ved slig en fred,
ingen sorg tør røre!

Vers 4
Er I fattige og arme,
ind kun stig, han er rig
og har hjerte-varme!
Fyldt af forråd er hans lade,
og han huld skifter guld,
som gør hjerter glade.

Vers 5
Nu, så lad til ham os fare,
mange, få, store, små
i en samlet skare!
Ingen tør ved rejsen gyse,
Jesu navn som en bavn
vil på vejen lyse.

Vers 6
Priser, brødre! hvor I bygge,
det Guds Ord, som til jord
kom med liv og lykke!
Genlyd, jul, at toner søde,
som med klang engle sang:
Kristus lod sig føde!