TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

119 – Det er som med klokker det ringer

Vers 1
Det er som med klokker det ringer
i luften over vor by,
det er, som det synger og klinger
fra liflige harper i sky.
Se op! det er englenes skarer,
der tilbyder glæde enhver,
og tusinde arner svarer:
"Vi trænger til glæden her!"

Vers 2
Så åbner vi højt vore døre
og nejer os hver især;
og glæden bliver des større,
jo mindre vi alle er.
Kun dér, hvor barnligheds-luen
sig spejler i alles blik,
kun dér er en sangbund i stuen
for englenes julemusik.

Vers 3
Var året for mange en kæde
af lønlige savn og brist,
det slutter dog nu med glæde,
Gud gemte det bedste til sidst.
Fra himlen velsignelser dryppe
til sal og til fattiges skjul.
Men har de i hjertet en krybbe,
så får de det bedste til jul.