TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

117 – Dejlig er jorden

Vers 1
Dejlig er jorden,
prægtig er Guds himmel,
skøn er sjælenes pilgrimsgang!
gennem de favre riger på jorden
går vi til paradis med sang!

Vers 2
Tider skal komme,
tider skal henrulle,
slægt skal følge slægters gang.
Aldrig forstummer tonen fra himlen
i sjælens glade pilgrimssang

Vers 3
Englene sang den
først for markens hyrder,
skønt fra sjæl til sjæl det lød:
Fred over jorden!
Menneske fryd dig.
Os er en evig frelser fød!