TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

095 – Jesus er det bedste navn af alle

Vers 1
Jesus er det bedste navn af alle,
skønnest navn på jord man nævne kan;
milde Jesus, kære Jesus,
som musik det lyder over land

Kor
O, hvor kært et navn,
o, hvor sødt et navn,
det kan bryde syndens stærke bånd;
milde Jesus, kære Jesus
dette navn antænder livets ånd.

Vers 2
Intet navn har kraft som navnet Jesus,
alle andre navne dør en gang;
milde Jesus, kære Jesus,
engle bær det hid i ord og sang

Vers 3
O, så rigt et navn er navnet Jesus,
det opfylder hele himlens hal;
milde Jesus, kære Jesus
det skal klinge over bjerg og dal

Vers 4
Jeg kan aldrig glemme navne Jesus
det har fyldt mit liv med himlen her;
milde Jesus, kære Jesus,
tænk, når jeg ham evigt skuer der.