TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

085 – En ven har jeg fundet

Vers 1
En ven har jeg fundet,
som kendte min nød,
en ven, som til frelse var sendt;
hans ord i mit hjerte frimodighed gød,
og sorrig til glæde blev vendt.
Da Jesus jeg så,
min frygt måtte gå,
hans smil driver skyggerne bort;
hvor kunne jeg tvivle om sejt at få,
når fjenden var kommet til kort.

Kor
En altid trofast ven,
en altid trofast ven,
har jeg forvist i Jesus Krist,
som gav for migsig hen.
en altid trofast ven,
en altid trofast ven,
til Jesus gå, og du skal få
en altid trofast ven!

Vers 2
Han hjalp vel så mange,
men mig dog især,
så fattig og syg, som jeg var;
og dog har han ord for at hjælpe enhver,
thi straffen for alle han bar.
Jeg søgte og fandt,
jeg så, det var sandt,
at jeg var korsfæstet med ham;
jeg kæmpede længe, men sejr jeg vandt
ved troen på ham, det Guds Lam.

Vers 3
Nu søger jeg dagligt at vandre som han,
sagtmodig og udmyg på jord;
hvor vejen er banet, discipelen kan
gå fremad i Mesterens spor.
Hvad før var for svært,
har Jesus mig lært
at gøre i tro på hans navn;
Guds vilje at gøre er blevet mig kært,
den skibbrudne sjæl kom i havn.