TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

069 – Han, som på jorden bejler

Vers 1
Han, som på jorden bejler
til troskab uden svig,
når kun vi vil besegler
sin pagt om Himmerig.
Han døber med sin Helligånd
på ord, som aldrig fejler,
han rækker mig sin hånd.

Vers 2
Den hånd, som fra afgrunden,
hvor syndens sold er død,
os fører ind i lunden,
hvor livets lyst er sød,
den fører os til Herrens bord,
med hjertet og med munden
at smage nådens ord.

Vers 3
Den hånd med bibelstaven
os trøster i al nød,
den lukker op Gudshaven
for os i live og død;
engang den bryder gennem sky
og vinker op fra graven
vor krop med kjortel ny.

Vers 4
Den hånd hvert hoved kroner
med evighedens guld,
som Jesus, vor Forsoner,
på jord vor tro og huld;
med frydesang der skabes da
et hav af himmeltoner,
et fuldt halleluja.

Vers 5
Halleluja for hånden,
som Herren os har rakt!
Helleluja for Ånden,
som livet os har bragt.
Halleluja for ærens krans,
for hvilen efter vånden,
for glæden i sin glans!