TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

112 – Nu ved jeg, hvor jeg har min plads

Vers 1
nu ved jeg, hvor jeg har min plads,
thi Jesus min er blevet,
mit navn som før i verden gjaldt,
er nu i Himlen skrevet.

Kor:
Elskede Jesus, du er min,
herligste Frelser, jeg er din,
altid jeg nu være skal
din for evigt, evigt.

Vers 2
Nu ved jeg, hvor jeg har min plads,
i denne mørke verden,
thi Jesus, som har alt fuldbragt,
velsigner her min færden.

Vers 3
Thi troen på min Jesu blod
gav vished i mit hjerte,
at synden, som mig plaget har,
skal aldrig mer mig smerte.

Vers 4
Thi jeg er ren i Jesu blod*alt uforskyldt af nåde,
mit hjerte er nu fuldt af lov
for korsets store gåde.