TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

106 – Kron ham til harpers klang

Vers 1
Kron ham til harpers klang,
det ofrede Guds lam.
Hør himlens frelste skarers sang,
hvor de lovpriser ham!
Min sjæl, syng med i kor
om ham, som er din fred,
og kron ham som din konge stor,
nu og i evighed!

Vers 2
Kron ham, som gav sit blod,
knæl ydmygt for ham ned.
Se mærket på hans hånd og fod
og pris hans kærlighed.
Ser du de dybe sår
og tornekronens spor?
Selv himlens engle ej forstår
en kærlighed så stor.

Vers 3
Kron ham, hvis kongebud
forjætter fred på jord,
som driver ondskabsmagter ud
og sletter voldens spor.
Hans rige skal bestå,
og ved hans trones fod
skal Paradisets blomster små
for evigt fæste rod.

Vers 4
Kron vores konge stor,
som leder tidens spor
og hersker med sit almagts ord
i himmel og på jord!
Hil være dig, o Krist,
du døden for mig led.
Din pris skal tone her og hist
i tid og evighed!