TFK Media

OBS !!  Det er ikke muligt at bestille noder, udskrift eller lign af tekster fundet her på siden. Det er et online arkiv, som du er velkommen til at kigge igennem og få inspiration ved.

042 – Tak, o Gud, for livets ord

Vers 1
Tak o Gud for livets ord,
tak for frelsen til vor jord
tak for hvad af dig vi fik
tak for dette øjeblik.

Vers 2
Skænk vor verden håb og fred
nu og i al evighed.
Lad os være sendebud,
lad os tjene dig vor Gud.

Vers 3
Smelt vor vrede, bøj vort sind,
før os i din tanke ind.
Lad os vidne med vort liv,
hør vor bøn og hos os bliv.

Vers 4
Fyld os herre med din ånd,
hold os i din stærke hånd.
Giv os Jesu kærlighed
mød os Gud på dette sted.

Vers 5
Herre du forene vil
alle som dig hører til.
For din trone vi engang
mødes skal med takkesang.

Vers 6
Hør vor bøn, velsign vor færd,
vær i liv og død os nær,
stå os bi i sorg og savn,
Gud vi priser højt dit navn.