TFK Media

Programmet TFK Media er en Frontend der har til formål at hente sangene fra den online database og ligge dem lokalt på værtscomputere. Programmet er ind til videre under udvikling til windows computere,

TFK Media skal fungerer som bindeled mellem den online database og projektoren/storskærmen der bruges til visning af teksterne. TFK Media vil på sigt kunne vise alt fra word, excel, power point, billeder, film og internetsider på storskærm.

For at bruge programmet skal det downloades her fra siden, og sættes op så det passer til din databaseopsætning på din sanginstallations side.

Programmet er stadig under udvikling, men vil kunne downloades her fra siden når det er færdigt.

Du får en unik overskuelighed over sangene  der skal synges og en evne til at bringe jeres musik og fremvisning med jer uanset hvor i skal hen og synge eller vise anden tekst.