024 – Jesus, min lovsang vil jeg ofre dig

Vers 1
Jesus, min lovsang vil jeg ofre dig
og sige dig tak for, hvad du er for mig.
For nådens trone med frimodighed
jeg træder frem ved din barmhjertighed.

kor
Du er Guds Søn, hans herlighed og afglans,
Du er ophøjet over alle ting;
og du er værdig, Jesus, du er værdig
til at få ære og tak i evighed.

Vers 2
O, du Guds Lam, det var for mig, du led.
jeg overvældes af din kærlighed.
Du fried mig af syndens lænker ud.
jeg takker dig, min konge og min Gud.