019 – Hil dig, vor frelses Gud!

Vers 1
Hil dig, vor frelses Gud!
Støvet fra jord
bringer dig lovsangsbud
did, hvor du bor,
i alle frelstes sang,
sjælenes med himmelklang
toner og ord!

Vers 2
Hil dig, du korsets helt,
Sejren du vandt!
Vej over stjernetelt
jordkrybet fandt!
stænget var himlen før
du blev den åbne dør,
skyen som tågeslør
evigt forsvandt!

Vers 3
Hil dig, vor Himmeldrot,
du, som hver dag
ikke for tronen blot
fører vor sag,
men og i striden her
er med din arm os nær,
kløver med ordets sværd
syndends bedrag!

Vers 4
Hil dig, Gud Helligånd,
kærligheds tolk,
som her med stav og bånd
leder Guds folk
lifligt på himmelvej,
om kun vi kives ej!
Gør os tilét i dig,
kærligheds tolk!

Vers 5
Hil dig, vor lovsangs Gud!
er som dit kongebud
dybt i os lagt!
Derfor i pris fra jord
kongernes konge bor!
Sjælenes lovsangskor
står om dig vagt!