017 – Herre Gud, dit dyre navn og ære

Vers 1
Herre Gud, dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle
Guds ære.

Vers 2
Gud er Gud. om alle land lå øde;
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimler, -blandt stjernestimle
utaallig vrimler i høje himle
Guds grøde.

Vers 3
Høje hald* og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne
Guds rige.
(*klippe)