011 – I Jesus, livskilden jeg hviler så glad

Vers 1
I Jesus, livskilden, jeg hviler så glad,
i kilden med rensende blod,
der gemt i hans hjerte, jeg synger mit kvad
og priser min frelser så god.

Kor:
Jeg lever i kilden, fornøjet og glad,
i kilden, som ej tørres ud,
og her jeg nu smager den himmelske mad,
ja, alt jeg nu har i min Gud.

Vers 2
Jeg lever i kilden, det vand, som den har
er blevet en kilde i mig
med sprudlende vand, og den flyder så klar
med evighedskraften i sig.

Vers 3
Forgæves jeg søgte i dage og år
at finde det levende vand.
Nu grønnes jeg stedse i evigheds vår
som træet ved livsfloden rand.

Vers 4
Jeg lever i kilden fra dag og til dag,
i Jesus lyksalig og rig.
De lifligste frugter af alt Guds behag
af nåde fremspirer i mig.