011 – Fader vor, som er i Himmelen

Kor
Fader Vor, som er i Himmelen,
helliget være dit navn!
Fader vor, som er i Himmelen,
helliget være dit navn!

Vers 1
Med dit rige kom,
må din vilje dog ske,
som i himmelen,
lad den ske på vor jord!

Vers 2
Giv os dagligt brød
og forlad os vor skyld,
som vi forlader
vore skyldnere på jord!

Vers 3
Ud af fristelse
og af ondsab os fri!
Riget er jo dit
som al ære og magt!