FS1:179 – Værdig, o, værdig er du Gud

Vers
/: Værdig, o, værdig er du Gud.
Vi bekender dig
vi takker og tilbeder dig:/
Vi synger halleluja
til Guds lam på Tronen.
Vi ære og tilbeder
Guds herliggjorte søn.
Vi synger Halleluja
dig tilhøre æren.
Du mere end sejred´
og evig er din løn.