FS1:177 – Vov at være

Vers 1
Vov at være den, du i Kristus er.
Den i hans tanke, den i hans nåde,
den i hans øjes evige lys du er.
Vov at være, den du i Kristus er.

Vers 2
Alt du ejer, har du fra ham, som gav.
Kravet og kraften, viljen og værket,
bølger på samme vældige nådeshav.
vov at være, den du i Kristus er.

Vers 3
Åg og byrder tynger dig ikke mer.
Fri til at elske er du og tjene
Frelseren selv i hver mindste bror, du ser.
Vov at være, den du i kristus er.

Vers 4
I ham er du den, du engang skal bli´.
Dømt og retfærdig, død og opstanden,
elsket ogét med ham , som har gjort dig fri.
vov at være, den du i Kristus er.