FS1:176 – Vor Herre, du er den første

Vers
/:Vor Herre, du er den første
– ærens konge, du er den største,
Herren Kristus, Alfa og Omega
Begyndelsen og enden i evighed:/
Vi vil bekende dit navn
du vor skaber og Herre,
herlige frelser, vældige Gud
vi vil la´ sangen tone frem.