010 – Hil dig vor frelses Gud!

Vers 1
Hil dig vor frelses Gud!
støvet fra jord
sender dig lovsangsbud
did hvor du bor,
i alle frelstes sang,
sjælenes åndefang!
Fyld da med himmelklang
toner og ord!

Vers 2
Hil dig, du korsets helt!
Sejren du vandt!
Vej over stjernetelt
jordkrybet fandt!
Stænget var Himlen før,
du blev den åbne dør,
skyer som tågeslør
evigt forsvandt!

Vers 3
Hil dig, vor Himmeldrot!
Du som hver dag
ikke for tronen blot
fører vor sag,
men og i striden her
er med din arm os nær,
kløver med Ordets sværd
syndens bedrag!

Vers 4
Hil dig, Guds Helligånd!
Kærligheds tolk,
som her med stav og bånd
leder Guds folk
lifligt på himmelvej,
om kun vi kives ej.
Gør os til eet i dig,
kærligheds tolk!

Vers 5
Hil dig, vor lovsangs Gud!
Kærligheds magt
er som dit kongebud
dybt i os lagt!
Derfor i pris fra jord,
kongernes Konge bor.
Sjælenes lovsangskor
står om dig vagt.