FS1:167 – Ved vor dåb

Vers 1
Ved vor dåb lød det fra Guds ord:
>>Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi Far,
han som i sin rige nåde har født os på ny,
og givet os et levende håb<<.

Kor
Levende håb, levende håb, levende håb ved
Jesu Kristi opstandelse fra de døde.
Levende håb, levende håb, levende håb for alle
som tror, at Jesus stod op.

Vers 2
Disse ord, som hørtes ved vor dåb,
giver os ved livet slutning trøst og tro og håb,
livets håb om frelse og om opstandelse og fred
for evigt – et levende håb.